14/06/2020 - ՍՓԻՒՌՔ - ՀԱՅԱՍՏԱՆ

«Ընկերային բարձր տարողութեամբ օգնենք անտառապատումին»

Par Harout Nobel 

Հարցազրոյց՝ «My Forest Armenia»-ի հիմնադիր Անտրէ Կիւմիւշճեանի հետ (*)

 

«Նոր Յա­ռաջ» - Դուք նա­խաձեռ­նած էք ծա­ռատնկու­մի «My Forest Armenia» ծրագ­րին, որուն գլխա­ւոր նպա­տակն է՝ բնա­պահա­կան աղէ­տի գծով մար­դիկ գի­տակից դարձնել։ Սոյն ծրա­գիրը եւ ձեր կայ­քը ինչպէ՞ս կը գոր­ծեն։ Մար­դիկ ինչպէ՞ս կրնան մաս­նակցիլ ան­տա­ռապատ­ման եւ ծա­ռատնկու­մի այս աշ­խա­տան­քին։ Անտրէ Կիւ­միւշճեան - Գ

 >> Pour lire la suite
Partager
Dernière mise à jour : 14/06/2020 03:54 
Abonnement enligne NH 31 janvier

 
Agenda
Nouveautés boutique
Archives
NH Hebdo N° 234 - 14/01/2021
 
NH Hebdo N° 233 - 07/01/2021
 
NH Hebdo N° 232 - 31/12/2020
 
NH Hebdo N° 231 - 24/12/2020
 
NH Hebdo N° 230 - 17/12/2020