08/07/2021 - ԹՈՒՐՔԻԱ

Կրօնական փոքրամասնութիւնները` ճնշումներու ենթակայ...

Par Harout Nobel 

ԱՄՆ-ու Կրօն­քի ազա­տու­թիւննե­րու յանձնա­խումբը (USCBRF) հրա­տարա­կած է 2020 թո­ւակա­նի կրօ­նական ազա­տու­թիւննե­րու վերաբերեալ իր տա­րեկան տե­ղեկա­գիրը, ուր կ՚առա­ջար­կո­ւի Թուրքիան նե­րառել յա­տուկ հե­տապնդման ար­ժա­նի եր­կիրնե­րու ցան­կին մէջ։ Այդ ցան­կը կը պատ­կա­նի կառավարութեան կողմէ կրօ­նական ազա­տու­թիւննե­րու

 >> Pour lire la suite
Partager
Dernière mise à jour : 08/07/2021 19:39