Search
Close this search box.

Պարոյր Հայրիկեան հացադուլ սկսած է

Բողո­քելով իշ­խա­նու­թեան՝ «Հա­յաս­տա­նը ոչ-իրա­ւական դարձնե­լուն» դէմ, Յու­նիս 10-ին հա­ցադուլ սկսած է Ազ­գա­յին ինքնո­րոշում միա­ւո­րում»-ի (ԱԻՄ) նա­խագահ Պա­րոյր Հայ­րի­կեան։

Ան Բաղ­րա­մեան պո­ղոտա­յէն Դի­մագիր­քեան ու­ղերձով դի­մած է հա­սարա­կու­թեան, ըսե­լով.

«Յու­նիս 10-ից հա­ցադուլ եմ յայ­տա­րարել՝ բո­ղոքի հա­ցա­դուլ, եւ դրա­նով իմ մաս­նակ­ցու­թիւնն եմ բե­րում ընդ­հա­նուր ընդվզմանը»։ ■