REF : Ռազմաձի

Ռազմաձի

Prix : 8,00 €

Ajouter au panier Ajouter

Անգլերէն վերնագիր ։ War Horse

220 էջ

Հեղինակ ։ Միքայէլ Մորփուրկօ

Հրատարակիչ՝ ՆՅ - Զարդիս մատենաշար

Տպագրուած Ֆրանսա Մայիս 2020

Թարգմանեց՝ Արազ Գոճայեան

Հովանաւորեց՝ Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութիւն