Search
Close this search box.

ԱՄՆ – Փօլ Կրեկորեան միաձայնութեամբ ընտրուած է Լոս Անճըլըսի քաղաքային խորհուրդի նախագահ

Կապուեցէք այս էջին ամբողջական պարունակութիւնը տեսնելու համար։

Եթէ չունիք բաժանորդագրութիւն, կրնաք այստեղ արձանագրուիլ՝