Օրատետր

Դպրոցասէր վարժարանի աւանդական դաշտահանդէս Յունիս 30, ժամը 11-էն սկսեալ

Ուրախ եւ հայկական մթնոլորտի մէջ աւարտելու համար 2023-2024 տարեշրջանը, ներկայ եղէք մեր դպրոցի աւանդական դաշտահանդէսին:   Օգտուեցէք հայկական մեր համադամ ճաշասեղանէն եւ տօնական օր անցուցէք երաժշտական մթնոլորտի մէջ:   Ծրագիր՝ Ժամը 11։00․ մանկապարտէզի հանդէս Սանան Քէրթէշեանի ղեկավարութեամբ, Ժամը 13։30-ին միջնակարգի եւ նախակրթարանի հանդէս, Ժամը 15։00-ին աշակերտներու վկայականներու բաշխում ուսուցիչներու, տնօրէն Հայկ Սարգիսեանի եւ փոխտնօրէն Ալեքսանտր Մալէք-Ազարեանի ներկայութեամբ։   Հասցէ՝ École Tebrotzassère, Carrefour d’Arménie, 1 Boulevard du Nord, 93340 Le Raincy.   Տեղեկութիւններու համար հեռաձայնել ՝ 01.43.81.01.72