Search
Close this search box.

Արցախէն Հայաստան մուտք գործած են 377 բռնի տեղահանուած քաղաքացիներ

Հայաստանի կառավարութիւնը հաղորդած է, թէ Սեպտեմբեր 24-ի երեկոյեան ժամը 18-ի տուեալներով Արցախէն Հայաստան մուտք գործած են 377 բռնի տեղահանուած քաղաքացիներ։