Search
Close this search box.

Գայթակղալից տեսանիւթ մը եւ ժամանակաւոր հեռացում՝ Կիպրոսի Կաթողիկոսական փոխանորդի  

Վերջին օրերուն հայկական ընկերային ցանցերու վրայ կայծակնային արագութեամբ տարածուեցաւ Կիպրոսի Կաթողիկոսական փոխանորդ Խորէն արք. Տողրամաճեանի մէկ տեսանիւթը, ուր ան մինչ կը պատրաստուի ուղերձ մը տեսագրելու եւ կը սկսի ալ իր ուղերձը եւ յանկարծ անծանօթ պատճառներով (ըստ երեւոյթին տեսագրութեան ընթացքը խանգարող մէկուն զայրանալով) ամէնէն ծանրակշիռ հայհոյանքներէ փունջ մը կը շարադասէ, թեւի տգեղ շարժումներով օժտելով զանոնք, մէկ խօսքով կղերականի վայել վարքէն շատ տարբեր «նմուշ» մը կը հրամցնէ։ 

 Այս միջադէպէն ետք, Կիպրոսի Հայոց թեմի դիմագիրքեան էջին հրապարակուած Թեմի հաղորդագրութենէն կը տեղեկանանք, թէ խնդրոյ առարկայ հոգեւորականը ցնոր տնօրինութիւն հեռացուած է իր պաշտօնէն։ Հաղորդագրութեան մէջ կ՚ըսուի. 

«Մեր Թեմի ժողովուրդին այսու կ՚ուզենք յայտնել, որ Թեմիս կաթողիկոսական փոխանորդ Խորէն արք․ Տողրամաճեան յատուկ նամակով դիմած է ՆՍՕՏՏ Արամ․ Ա․ վեհափառ հայրապետին եւ ցաւ յայտնած ու ներողութիւն խնդրած իրեն հետ կապուած վերջին պատահարին համար։ 

Վեհափառ հայրապետի թելադրանքով, Սրբազանը որոշ ժամանակ պիտի բացակայի Թեմէն՝ ցնոր տնօրինում։ 

Այս առիթով կ՚ուզենք յայտնել, որ Ազգային առաջնորդարանը կը շարունակէ իր բնական աշխատանքները ծանօթ ժամանակացոյցով։ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ»

***

Խնդրոյ առարկայ հո­գեւո­րակա­նը ճա­կատագ­րով իրա­պէս ան­բախտ մէ­կը ըլ­լա­լու է։ Քան­զի այս մի­ջադէ­պը, որ առան­ձինն ար­դէն բա­ւական վրդովեցուցիչ է, կը պա­տահի այնպի­սի պա­հու մը, երբ տիւ եւ գի­շեր կը հնչեն հայ կղե­րական դա­սուն բա­րոյալքման, հո­գեւոր ար­ժէքնե­րէն հե­ռաց­ման մա­սին գնա­հատա­կան­ներ։ Այս առու­մով՝ Խո­րէն սրբա­զան դժուար թէ կա­րենար աւե­լի «պա­տեհ» պահ մը ընտրել իր «սայթա­քում»-ին համար։

Խմբագրական