ԵՐՈՒՍԱՂԷՄ – Իսրայէլի մէջ Հայաստանի Հանրապետութեան նորանշանակ հիւպատոսը այցելած է Պատրիարքարան

Փետրուար  22-ին,  Իսրայէլի  մէջ  Հայաստանի  Հանրապետութեան  նորանշանակ  հիւպատոս Դաւիթ  Ալավերդեան՝  ընկերակցութեամբ  Իսրայէլի  մէջ  Հայաստանի  դեսպան  Արման  Յակոբեանի  եւ  նախկին  հիւպատոս Նարեկ  Ղազարեանի,  այցելած է  Երուսաղէմի  Հայոց  Պատրիարքարան  եւ  հանդիպում  ունեցած  Նուրհան  պատրիարք  Մանուկեանի  հետ:

Հանդիպումին  ներկայ  եղած են  նաեւ  Պատրիարքութեան  Կալուածոց  տեսուչ՝  Կորիւն  եպիսկոպոս  Բաղդասարեան  եւ  դիւանապետ՝  Աղան  վարդապետ Գոգչեան: