Search
Close this search box.

Խաղաղապահները ուղղաթիռով ծայրայեղ ծանր վիճակի մէջ գտնուող երախայ մը Արցախէն փոխադրած են Երեւան

Կապուեցէք այս էջին ամբողջական պարունակութիւնը տեսնելու համար։

Եթէ չունիք բաժանորդագրութիւն, կրնաք այստեղ արձանագրուիլ՝