Search
Close this search box.

ԱՊՐԻԼԵԱՆ ՈԳԵԿՈՉՈՒՄՆԵՐ – Հալէպի մէջ ջահերով ժողովրդային երթ

 

Կիրակի, Ապրիլ 21-ին, հա­լէ­պա­հա­յու­թիւնը միասնական շարքերով, ժողովրդային ջահերթով ոգեկոչած է Հայոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան 109-րդ տարելիցը եւ մէկէ աւելի սերունդներ, յատկապէս երիտասարդական միութիւններ ներկայացնող խումբերով քալած է Ազգ. Քարէն Եփփէ ճեմարանէն դէպի Ազգ. գերեզմանատուն՝ իր յարգանքը մատուցելով Ցեղասպանութեան 1,5 միլիոն սրբադասուած նահատակներուն եւ յիշելու, պահանջելու իր ուխտը վերանորոգելով։

Ջահեր­թը Սուր­իոյ եւ Հա­յաս­տա­նի հանրապետութեանց զոյգ դրօշ­նե­րով առաջ­նոր­դած է ՀՄԸՄ-ի Հա­լէպի մաս­նա­ճիւ­ղի փո­ղե­րա­խում­բը եւ գեղեզմանատան մուտքին հնչեցուցած է երկու երկիրներու փառերգերը։

Գերեզմանատան սեմին զետեղուած են 1915-ին նահատակուած մտաւորականներու պատկերները, սերունդներու յիշողութեան մէջ վառ պահելու հայ նահատակներուն արեան կանչը։

Տեղւոյն վրայ կազմակերպիչ մարմինին կողմէ խօսք առած են՝ Յակոբ Շահինեան (հայերէն) եւ Յարութ Սումպուլեան (արաբերէն)։ Գեղարուեստական կարճ յայտագիրէ մը ետք օրուան պատգամը հաղորդած է Բերիոյ Հայոց թեմի առաջնորդը։

Այնուհետեւ Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը խորհր­դան­շող յու­շա­քա­րին առ­ջեւ զե­տեղ­ուած են ծաղ­կեպ­սակ­ներ, ապա հայ հո­գե­ւոր պե­տերը եւ կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչները միասնաբար բոցավա­ռած են յու­շա­քա­րին մօտ գտ­նուող Ցե­ղաս­պա­նու­թեան նա­հա­տակ­նե­րուն յի­շա­տա­կը խորհր­դան­շող ջա­հը։