Հայաստանի ռազմական պիւտճէն 2022-ին պիտի աւելնայ 11%

Կապուեցէք այս էջին ամբողջական պարունակութիւնը տեսնելու համար։

Եթէ չունիք բաժանորդագրութիւն, կրնաք այստեղ արձանագրուիլ՝