Search
Close this search box.

ՀԱՅԱՍՏԱՆ – Նոր օդային ուղղութիւններ՝ 2024-ին

Քա­ղաքա­ցիական օդու­ժի յանձ­նա­ժողո­վը ներ­­կա­­­յաց­ու­ցած է ման­­րա­­­մաս­­նութիւններ՝ Երե­ւա­նէն նոր ուղղու­թիւննե­րով թռիչք­նե­րու մա­սին։ Յանձ­նա­ժո­ղո­վը նշած է, որ յա­ռա­­ջի­կա­­յին կը վե­­րաբա­ց­ուի Երե­ւան-Պեր­­լին-Երե­ւան ուղղու­թիւ­նը, Wizz Air օդա­յին ըն­­կե­­­րու­թիւ­նը կը սկսի Պու­­տա­­­փեշտ-Երե­ւան-Պու­­տա­­­փեշտ եր­­թուղին, ինչպէս նաեւ կը նա­­խատե­ս­ուին Երե­ւանէն դէ­պի Լիոն եւ Մար­­սի­լիա ուղղու­թիւննե­­րով թռիչքներ: ■