Search
Close this search box.

Մոսկուայի մէջ տեղի ունեցած ահաբեկչութեան զոհ գացած է հայուհի Լիլիթ Իսրայէլեան

Մոսկուայի «Քրոքուս սիթի հոլ»-ի մէջ տեղի ունեցած ահաբեկչչական արարքին զոհ գացած է Հայաստանի քաղաքացի Լիլիթ Իսրայէլեան։ Զոհերուն մէջ է նաեւ անոր ազերպայճանցի ամուսինը։