Search
Close this search box.

Ստեփանակերտի օդակայանը…

Ստեփանակերտի օդակայանէն տեսարան մը՝ Սեպտեմբեր 20-ին…, հակառակ անոր, որ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը  յորդորած  էր  քաղաքի բնակչութեան խուճապի չմատնուիլ եւ սեփական միջոցներով ճամբայ չելլել դէպի օդակայան։

Նշենք, որ Ստեփանակերտի օդակայանը տեղակայուած են ռուս խաղաղապահները։