Search
Close this search box.

ՎԵՆԵՏԻԿ. Հայ գիտնականները Սուրբ Ղազարի մէջ քննարկած են կրթութեան մարտահրաւէրներն ու հնարաւորութիւնները

Անցեալ ամսուան վերջաւորութեան Վենետիկի Սուրբ Ղազարի վանքին մէջ հաւաքուած են Հայ մշակութային եւ գիտական ընկերակցութեան (The Armenian Society of Fellows – ASOF) յիսուն գիտնականներ ու փորձագէտներ համագումարի մը համար, որուն 59 ուրիշներ ալ մասնակցած են հեռակայ կարգով: Համագումարը կը բաղկանար մէկ ամբողջական օրէ՝ ներկայացումներով ու քննարկումներով, իսկ մէկ այլ օր ալ նախատեսուած էին փոքր խումբերու հանդիպումներ, որոնք պիտի կեդրոնանային յաջորդ փուլերու ծրագրման վրայ:

Հայր Համազասպ վրդ. Քէշիշեան Մխիթարեան միաբանութեան անունով ողջունած է ներկաները, ըսելով որ՝ վանական միաբանութիւնը միշտ իր անսասան աջակցութիւնը ցուցաբերած է հայ ազգի զարգացման նպաստող բոլոր նախաձեռնութիւններուն։ Ապա, ASOF-ի գործադիր խորհուրդի ատենապետ Անի Աբրահամեան ներկայացուցած է կազմակերպութեան նպատակներն ու հանդիպման օրակարգը:

Յունիս 27-ի նիստը բովանդակած է գիտութիւններու, ընկերային գիտութիւններու, միջազգային իրաւունքի, փիլիսոփայութեան եւ լրասփիւռներու ու հաղորդակցութեան աշխատանքային խումբերու շարք մը զեկուցումներ: Յետմիջօրէին տեղի ունեցած է երկու ժամ տեւողութեամբ կլոր սեղան, որու ընթացքին քննարկուած են Սփիւռքի եւ Հայաստանի միջեւ անցեալ եւ ապագայ յանձնառութիւններն ու Հայաստանի աշխարհաքաղաքական դիրքին վերաբերող հարցեր:

Յունիս 28-ին, 36 անդամներ փոքր խումբերով քննարկած են Հայաստանի մէջ կրթութեան մարտահրաւէրներն ու կարելիութիւնները, գիտութիւններու եւ ընկերային գիտութիւններու աշխատանքային խումբերու յաջորդ քայլերը, ինչպէս նաեւ մշակած են նոր հանդիպումներու ծրագրեր: Համագումարը վերջ գտած է Յունիս 28-ի երեկոյեան։

ASOF կ՚իրագործէ շարք մը ծրագրեր, ինչպէս՝ Հայաստանի մէջ միջազգային իրաւունքի կեդրոնի եւ գիտական կեդրոնի ստեղծումը:

Համագումարէն առաջ անդամներուն մէջ կատարուած հարցախոյզը ցոյց տուած է, որ կրթութիւնն ու հետազօտութիւնը հիմնական առաջնահերթութիւն են Հայաստանի մէջ, որոնց վրայ պէտք է աշխատի ASOF. կը յաջորդեն երկրին անվտանգութիւնը, անոր հարստութիւնն ու տնտեսութիւնը:

Համագումարի աւարտին, հայր Սերոբ վրդ. Չամուրլեան Մխիթարեան միաբանութեան անունով շնորհակալութիւն յայտնած է մասնակիցներուն՝ մաղթելով յաջողութիւն իրենց նախաձեռնութիւններուն մէջ։