Search
Close this search box.

ՎԻՐԱՀԱՅ ԿԵԱՆՔ. Նռօրհնէքի արարողութիւն Թիֆլիսի Սուրբ Գէորգ եկեղեցւոյ մէջ

Կապուեցէք այս էջին ամբողջական պարունակութիւնը տեսնելու համար։

Եթէ չունիք բաժանորդագրութիւն, կրնաք այստեղ արձանագրուիլ՝