Search
Close this search box.

Վրթանէս Եպիսկոպոս Աբրահամեան.– «Արցախի ազատութեան և անկախութեան ձայնը հնարաւոր չէ լռեցնել ո՛չ մի արհեստական տարբերակով» 

Կապուեցէք այս էջին ամբողջական պարունակութիւնը տեսնելու համար։

Եթէ չունիք բաժանորդագրութիւն, կրնաք այստեղ արձանագրուիլ՝