Search
Close this search box.

Տիգրան Աւինեան Երեւանի փոխքաղաքապետ ընտրուած է

 

Հայաստանի նախկին փոխվարչապետ Տիգրան Աւինեան Սեպտեմբեր 23-ին, Երեւանի փոխքաղաքապետ ընտրուած է։

Աւինեանի թեկնածութեան թեր քուէարկած է Երեւանի աւագանիի 44 անդամ:

«Քաղաքացիական պայմանագիր»-ը յայտարարած է, թէ Երեւանի ավագանիի 2023-ի ընտրութիւններուն՝ կուսակցութեան քաղաքապետի թեկնածուն Տիգրան Աւինեանը պիտի ըլլայ։