Search
Close this search box.

Փայլան Հայաստան կ՚այցելէ

Թուրքիոյ խորհրդարանի հայազգի նախկին երեսփոխան, քաղաքական ու հանրային գործիչ Կարօ Փայլան Հոկտեմբեր 5-12 կ՚այցելէ Հայաստան։ Փայլանի այցելութեան նպատակն է զօրակցութիւն ցոյց տալ Արցախէն բռնի տեղահանուած ժողովուրդին։ Ան այս նպատակով պիտի մեկնի Սիւնիքի մարզ։ Նախատեսուած են զանազան հանդիպումներ։