Ֆրանսական թղթատարէն՝ Մանուշեանի նուիրուած դրոշմաթուղթեր

Ֆրանսական թղթատարը Փետրուար 21-ին, Միսաք Մանուշեանի Պանթէոն մուտքին առիթով՝  հրապարակ հանեց մեծ դիմադրականին նկարներով բացառիկ չորս դրոշմաթուղթ, որոնք հաւաքածոյի արժէք կը ներկայացնեն (collector)։