Search
Close this search box.

Ֆրէնք Փալոն.– «Մենք չենք կրնար Թուրքիոյ վստահիլ ամերիկեան ռազմամթերքը» 

Կապուեցէք այս էջին ամբողջական պարունակութիւնը տեսնելու համար։

Եթէ չունիք բաժանորդագրութիւն, կրնաք այստեղ արձանագրուիլ՝