Ֆրանսայի նախկին դեսպան.– «Առաջին անգամ հայ-ազերպայճանական սահմանի երկայնքին միջազգային ներկայութիւն կը հաստատուի»

Հայաստանի մէջ Ֆրանսայի նախկին դեսպան Ժանաթան Լաքոթ Դիմագիրքի իր էջին հետեւեալը գրած է.-

«1988 թուականի հակամարտութեան սկիզբէն ի վեր առաջին անգամ ըլլալով, Ֆրանսայի և Եւրոմիության նախաձեռնութեամբ, Հայաստանի հետ Ազերպայճանի սահմանին վրայ կը հաստատուի միջազգային ներկայութիւն»։