Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

À l’occasion du 850e anniversaire de la mort du patriarche arménien Saint Nersès Chnorhali

Կապուեցէք այս էջին ամբողջական պարունակութիւնը տեսնելու համար։

Եթէ չունիք բաժանորդագրութիւն, կրնաք այստեղ արձանագրուիլ՝