Search
Close this search box.

ԳԵՐՄԱՆԱՀԱՅ ԿԵԱՆՔ – «Մենք ընտրել ենք մեր հողը կեանքի գնով պահելու տարբերակը»

Կապուեցէք այս էջին ամբողջական պարունակութիւնը տեսնելու համար։

Եթէ չունիք բաժանորդագրութիւն, կրնաք այստեղ արձանագրուիլ՝