Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

La France fournit à la Syrie une aide de 12 millions d’euros

Կապուեցէք այս էջին ամբողջական պարունակութիւնը տեսնելու համար։

Եթէ չունիք բաժանորդագրութիւն, կրնաք այստեղ արձանագրուիլ՝